Techniek

Water op maat Druppelirrigatie

Druppelirrigatie

Met druppelirrigatie wordt sinds een paar jaar geëxperimenteerd in de open teelten. Hiervoor wordt een slangensysteem aangelegd boven of onder de grond (wortelzone), waarmee op elk gewenst moment water toegediend kan worden. Na de teelt wordt het slangensysteem doorgaans weer verwijderd. Afhankelijk van kwaliteit moet deze geheel vervangen worden of kan het hergebruikt worden.

Vraag het een van onze experts
Over deze techniek

Praktische informatie

Praktijkrijpheid:
Deze techniek is praktijkrijp
Lees meer over investering Klik op link voor meer informatie
Lees meer over leverancier(s) Klik op link voor namen van leveranciers
Lees meer over voor- en nadelen voor telerKlik op de link voor meer informatie Klik op de link voor meer informatie
Door wetenschappers onderzocht en geschreven

Onderzoeksoordeel

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken.

Er zijn nog geen onderzoeksoordelen voor deze techniek.
NPPL deelnemers

Deze NPPL-deelnemers werken met Druppelirrigatie