NPPL on Tour 2021

We zitten midden in de zomer. Een zomer waarin weer veel mag en kan. In de laatste week van augustus wordt de NPPL on Tour weer georganiseerd.

Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) organiseert jaarlijks open dagen op bedrijven van deelnemers. Dit jaar zetten drie ondernemers hun deuren open om hun ervaringen met precisietoepassingen met u te delen. Dit samen met de experts van Wageningen University & Research en toeleveranciers die samenwerken met de deelnemers.  U bent van harte welkom bij de volgende drie bedrijven:

Het programma is interactief en vooral praktisch. Het exacte programma volgt later.

Akkerbouwbedrijf Pieter Evenhuis

  • Wanneer; dinsdag 24 augustus vanaf 18:00 u. tot 21:30 u.  
  • Waar: Jan van Nassauweg 10 in Giethoorn.
  • Wat is er te zien en te horen?

Het akkerbouwbedrijf van familie Evenhuis teelt jaarlijks ruim 700 hectare aan gewassen, waaronder vooral frites aardappelen. Hiervoor huren de akkerbouwers jaarlijks tijdelijk veel percelen. Om dit allemaal zo goed mogelijk rond te zetten, zijn de telers continue op zoek naar een efficiënte manier van data verzamelen op perceelniveau. Bijvoorbeeld door het maken van bodemscans tijdens het ploegen en gebruikmaken van trekkerdata (trekweerstand tijdens het ploegen).  Verder hebben de akkerbouwers ervaringen opgedaan met onder andere pulsende doppen (PWM), consumptieaardappelen poten met variabele afstand en bodemvochtsensoren. De zoektocht naar de juiste bodeminformatie, het optimaliseren van datacommunicatie en het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staan hoog op de agenda van vader Pieter en zoon Jan Pieter Evenhuis.

Melkveebedrijf De Marke van Zwier van der Vegte

  • Wanneer; woensdag 25 augustus vanaf 13:00 u. tot 16.30 u.
  • Waar: Roessinkweg 2 in Hengelo (Gelderland).
  • Wat is er te zien en te horen?

Praktijkcentrum De Marke in het Gelderse Hengelo is een melkveebedrijf op 55 hectare zandgrond.  Een optimale benutting van stikstof uit drijfmest is één van de speerpunten van bedrijfsleider Zwier van der Vegte.  Het melkveebedrijf wil zoveel mogelijk (ruw) eiwit uit stikstof maken en zo min mogelijk stikstof verliezen naar bodem, oppervlaktewater en lucht. Zo wordt dit jaar bekeken of zodebemesten met waterverdunde drijfmest en digestaat een betere stikstofbenutting oplevert in grasland. Waar De Marke de afgelopen jaren heel veel ervaringen mee heeft opgedaan, is precisiebemesting met NIR-analyses van drijfmest en het meten van grasopbrengsten.

Tijdens “NPPL on Tour” krijgt u een praktische en interactieve inkijk in de toepassingen die er vanuit NPPL verkend zijn bij De Marke op de onderwerpen: Bemestingstechniek, Bodemscans, Opbrengstbepaling, en Beregenen. Daarnaast zal er op deze dag ook aandacht geschonken worden aan andere thema’s op De Marke, zoals RTK-GPS en robotica. Natuurlijk is er voldoende tijd om te netwerken en om u te verdiepen in bepaalde thema’s.

Bloembollenbedrijf van Stef Ruiter

  • Wanneer; donderdag 26 augustus vanaf 18:00u. tot 21.30 u.
  • Waar: Cornelis Kuinweg 33 in Andijk
  • Wat is er te zien en te horen?

Stef Ruiter van bloembollenbedrijf J.C.J. Ruiter Wever in Andijk (N.-H.) is al zeven jaar bezig met precisielandbouw en loopt hiermee ver voorop in open teelten. Het bollenareaal beslaat ca 105 hectare en er worden 60 miljoen tulpen gebroeid.

De uitvoering van teeltmaatregelen is zoveel mogelijk datagestuurd en hierin zoekt Stef Ruiter steeds verder de grenzen op.  Hij maakt van veel verschillende precisietechnieken intensief gebruik, waaronder plaatsspecifiek spuiten, variabel kunstmest en compost strooien,  bodemvochtsensoren en bodemscans. Over het plaatsspecifiek spuiten tegen bodemherbiciden, botrytis en luis op basis van biomassa is Ruiter tevreden. Stef Ruiter heeft met alle precisietoepassingen tesamen inmiddels een zeer hoog efficiëntieniveau bereikt in de bollensector.