Pim stelt zich voor

Naam: Pim Sturm (43)
Plaats: Wieringerwerf
Bedrijf: Loonbedrijf in akkerbouw, bollenteelt en grondverzet met 25 medewerkers. Heeft met zijn broers Stan en Niels een akkerbouwbedrijf met 120 hectare. Pootaardappelen, zaaiuien, tarwe, graszaad, suikerbieten en peen.
Precisietoepassing: Variabel vloeibare bemesten bij precisiezaai in ui, variabel bemesten in tarwe en variabel loofdoden na mechanisch looftrekken middels detectie.
Doel: Als loonwerker bestaande toepassingen optimaliseren en het nut aantoonbaar maken door data te archiveren. Met behulp van sensoren en realtimecamera’s plaatsspecifiek bemesten en spuiten.

Updates van Pim

Werkt samen met deze experts